Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
rana temporaria [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.44
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 2949.71
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9095.03
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Creasta Nemirei 3509.10 1 2667.62
Slănic 1408.40 1 14.08
Total 17829.64
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9092.01
Ceahlău 7736.90 0 8742.70
Dealul Perchiu 184.70 0 151.46
Bistriţa Aurie 319.80 5 111.93
Total 18098.09
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 152.83
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.08
Total 2597.08
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 858.80
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Creasta Nemirei 3509.10 1 35.09
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 1327.27
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 8417.75
Creasta Nemirei 3509.10 1 70.18
Total 8487.93
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8743.47
Total 8743.47
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 1 151.45
Total 151.45
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8495.12
Total 8495.12
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 14.07
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Ceahlău 7736.90 0 7.74
Total 444.07
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 1 302.06
Creasta Nemirei 3509.10 1 105.27
Total 407.33
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 43 79.42
Total 79.42
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8821.61
Vânători - Neamţ 30206.00 1 604.12
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Creasta Nemirei 3509.10 1 140.36
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Total 10097.60
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 589.16
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 1 906.18
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 1571.75
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 5 2416.48
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Ceahlău 7736.90 10 781.43
Creasta Nemirei 3509.10 10 491.27
Slănic 1408.40 1 28.17
Total 5147.07
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Găina - Lucina 848.20 50 856.68
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 90 694.60
Total 1551.28
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 1 701.55
Total 701.55
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2632.53
Total 2632.53
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 153.59
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Total 6205.74
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8734.96
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Total 8896.20
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 455.40
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 897.48
Total 897.48
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nemira - Lapoş 9865.20 25 2476.17
Creasta Nemirei 3509.10 43 2000.19
Slănic 1408.40 12 197.18
Total 4673.53
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 17 7551.50
Slănic 1408.40 10 338.02
Total 7889.52
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8744.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 14950.37
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 38 149.61
Total 149.61
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Găina - Lucina 848.20 50 424.10
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 10 69.46
Total 493.56
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 7702.53
Nemira - Lapoş 9865.20 0 2525.49
Ceahlău 7736.90 0 905.22
Găina - Lucina 848.20 1 432.58
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Bistriţa Aurie 319.80 30 95.94
Total 11861.20
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 8155.62
Total 8155.62
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 6129.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 3 9061.80
Ceahlău 7736.90 70 6313.31
Nemira - Lapoş 9865.20 26 5100.31
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Total 20751.28
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 25 8263.01
Nemira - Lapoş 9865.20 22 7270.65
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Creasta Nemirei 3509.10 17 2596.73
Slănic 1408.40 40 901.38
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Total 25501.40
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 3 8727.22
Total 8727.22