Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
agrimonia pilosa [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 0 15309.25
Lunca Buzăului 6986.50 2 3004.20
Total 18313.45
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 0 3004.89
Total 3004.89
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 20 1397.30
Total 1397.30
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 2 12450.80
Total 12450.80
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 20 12112.93
Total 12112.93
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 1 15478.21
Total 15478.21
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 0 15309.27
Total 15309.27
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 6 13464.44
Total 13464.44
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 1 202.73
Total 202.73
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 11 15292.36
Total 15292.36
Păduri dobrogene de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 0 13467.82
Total 13467.82
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 50 8734.15
Total 8734.15
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 20 2794.60
Total 2794.60
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 1 2864.47
Total 2864.47