Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 22 1370.60
Putna - Vrancea 38212.80 3 1146.38
Munţii Vrancei 38190.00 3 1145.70
Penteleu 11267.90 5 563.39
Şindriliţa 858.00 6 51.48
Lacul Negru 101.20 25 25.30
Poiana Muntioru 24.00 79 18.96
Total 4321.82
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 4 17195.76
Munţii Vrancei 38190.00 4 17185.50
Total 34381.26
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 21 10317.46
Munţii Vrancei 38190.00 21 10311.30
Siriu 6230.00 60 5108.60
Penteleu 11267.90 8 2366.26
Şindriliţa 858.00 60 566.28
Total 28669.89
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 14 15667.25
Munţii Vrancei 38190.00 14 15657.90
Siriu 6230.00 3 5295.50
Penteleu 11267.90 16 4169.12
Total 40789.77
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 55 38212.80
Munţii Vrancei 38190.00 55 38190.00
Penteleu 11267.90 63 11267.90
Siriu 6230.00 15 6230.00
Şindriliţa 858.00 34 858.00
Lacul Negru 101.20 75 101.20
Poiana Muntioru 24.00 21 24.00
Total 94883.90
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 3 2292.77
Munţii Vrancei 38190.00 3 2291.40
Penteleu 11267.90 8 1464.83
Total 6048.99