Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.44
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Total 109148.14
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2667.62
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Total 2727.26
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8742.70
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Total 8911.33
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Total 105318.82
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.08
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 3827.77
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Ceahlău 7736.90 1 858.80
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Creasta Nemirei 3509.10 1 35.09
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Total 104651.59
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 8417.75
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Creasta Nemirei 3509.10 1 70.18
Total 11861.33
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8743.47
Total 8743.47
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8495.12
Total 8495.12
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Total 3536.35
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Ceahlău 7736.90 0 7.74
Total 704.54
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Total 4830.90
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Creasta Nemirei 3509.10 1 105.27
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 112709.96
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Total 105182.53
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Ceahlău 7736.90 1 8821.61
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Creasta Nemirei 3509.10 1 140.36
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Total 121612.86
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Total 104899.17
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Total 7979.94
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Ceahlău 7736.90 10 781.43
Creasta Nemirei 3509.10 10 491.27
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Total 27581.95
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Total 106668.18
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2632.53
Total 2632.53
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Total 21750.48
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 104912.66
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 66.50
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8734.96
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Total 8801.71
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Total 6220.54
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Ceahlău 7736.90 0 897.48
Total 105783.16
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Nemira - Lapoş 9865.20 25 2476.17
Creasta Nemirei 3509.10 43 2000.19
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 60495.01
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Total 30509.01
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Ceahlău 7736.90 0 8744.24
Total 113791.84
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Nemira - Lapoş 9865.20 0 2525.49
Ceahlău 7736.90 0 905.22
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Total 96107.26
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Ceahlău 7736.90 70 6313.31
Nemira - Lapoş 9865.20 26 5100.31
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 124223.55
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Ceahlău 7736.90 25 8263.01
Nemira - Lapoş 9865.20 22 7270.65
Creasta Nemirei 3509.10 17 2596.73
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Total 177579.40
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Ceahlău 7736.90 3 8727.22
Total 108053.54