Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 2 12772.27
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 28875.74
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 9 9930.04
Lunca Siretului Inferior 36492.20 17 9123.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Total 66848.63
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 16 7301.50
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 2919.38
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Comana 24956.30 3 1497.38
Comana 26480.80 3 1324.04
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 27318.24
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 24423.58
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Igniş 19598.00 27 5291.46
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 3185.45
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 7 2664.19
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 9 2628.54
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 1459.69
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 3 1212.66
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Cuşma 44283.50 2 885.67
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 2 751.09
Comana 24956.30 3 748.69
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 2 724.79
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Comana 26480.80 2 529.62
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 80975.82
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 36 25909.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 11 17815.66
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Comana 24956.30 37 12727.71
Comana 26480.80 35 12710.78
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Total 148320.63
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 7 38805.02
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Lunca Siretului Inferior 36492.20 7 36492.20
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 6 36427.86
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 5 35152.41
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 34243.57
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 32350.83
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 2 28329.82
Cuşma 44283.50 13 27455.77
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Comana 26480.80 12 24362.34
Comana 24956.30 9 22959.80
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Igniş 19598.00 3 18618.10
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Total 1049965.63
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 39613.46
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 38225.38
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 11 36537.41
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Cuşma 44283.50 11 32326.96
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 3 29206.00
Comana 26480.80 8 26480.80
Comana 24956.30 8 24956.30
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Total 783440.37
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 80 35975.49
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Lunca Siretului Inferior 36492.20 22 33937.75
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 81 32672.42
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 82 31890.85
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 64 29863.57
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 64 28164.25
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 34 27745.70
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Comana 24956.30 32 20713.73
Igniş 19598.00 53 17442.22
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Cuşma 44283.50 16 11513.71
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Total 942495.01
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 34174.60
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 4 33340.43
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 33049.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 8 31209.04
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Cuşma 44283.50 23 21698.92
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Igniş 19598.00 3 18030.16
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Total 510276.35
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Cuşma 44283.50 27 44283.50
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 40421.90
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 4 39818.10
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 4 38059.80
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 3 37554.50
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 3 36239.60
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Igniş 19598.00 5 19598.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Total 794037.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 5 14603.00
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Cuşma 44283.50 2 4428.35
Comana 24956.30 2 3493.88
Comana 26480.80 2 3442.50
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 49635.90
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Comana 24956.30 6 2994.76
Comana 26480.80 6 2912.89
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Total 41634.69
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 11 13142.70
Lunca Siretului Inferior 36492.20 8 12042.43
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Igniş 19598.00 9 7055.28
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 4379.99
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 3805.98
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 6 3637.97
Cuşma 44283.50 6 3542.68
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 2253.27
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 4 2174.38
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Total 194625.02