Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 288.60
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 2 14.17
Total 302.77
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 144.30
Livezile - Dolaţ 6564.60 2 131.29
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 6 10.63
Total 286.22
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Livezile - Dolaţ 6564.60 85 5711.20
Salonta 3607.50 16 937.95
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 20 49.59
Total 6698.74
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Livezile - Dolaţ 6564.60 13 6564.60
Salonta 3607.50 71 3499.27
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 72 177.10
Total 10240.98
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 3 3607.50
Total 3607.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 2 360.75
Total 360.75