Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Total 26194.38
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Total 9007.60
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 7133.64
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 6 3578.45
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Nemira - Lapoş 9865.20 4 394.61
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 16 345.17
Rarău - Giumalău 2546.90 13 331.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Creasta Nemirei 3509.10 3 105.27
Total 13469.15
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Muntii Ciucului 59640.80 4 13120.98
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Total 58823.15
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Muntii Ciucului 59640.80 41 57255.17
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Total 220792.81
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 4 59640.80
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Total 101394.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Nemira - Lapoş 9865.20 3 1085.17
Creasta Nemirei 3509.10 15 772.00
Total 114986.18
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Muntii Ciucului 59640.80 33 32802.44
Nemira - Lapoş 9865.20 27 3748.78
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Creasta Nemirei 3509.10 41 2210.73
Rarău - Giumalău 2546.90 70 2113.93
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 64 1725.84
Total 119807.56
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Nemira - Lapoş 9865.20 62 9865.20
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Creasta Nemirei 3509.10 37 3509.10
Rarău - Giumalău 2546.90 17 2546.90
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 20 2157.30
Total 166054.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Total 6402.66
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Total 2439.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Muntii Ciucului 59640.80 12 10735.34
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Nemira - Lapoş 9865.20 4 789.22
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Creasta Nemirei 3509.10 4 245.64
Total 48625.84