Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Braţul Borcea 13096.80 24 3667.10
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 2 1717.73
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Total 23938.84
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Comana 24956.30 3 1497.38
Comana 26480.80 3 1324.04
Braţul Borcea 13096.80 2 523.87
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Total 12654.64
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 5 1453.46
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Leaota 1392.60 13 515.26
Total 58379.86
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 6 792.80
Comana 24956.30 3 748.69
Comana 26480.80 2 529.62
Leaota 1392.60 24 334.22
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Braţul Borcea 13096.80 2 261.94
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 35092.51
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Comana 24956.30 37 12727.71
Comana 26480.80 35 12710.78
Braţul Borcea 13096.80 39 8774.86
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Total 62518.74
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 12 24362.34
Comana 24956.30 9 22959.80
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 4 11099.17
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Total 113879.93
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 8 26480.80
Comana 24956.30 8 24956.30
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Total 63813.36
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Comana 26480.80 32 21184.64
Comana 24956.30 32 20713.73
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Braţul Borcea 13096.80 33 13096.80
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 29 5945.98
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Leaota 1392.60 2 543.11
Total 238722.75
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 35 10570.64
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Leaota 1392.60 61 1392.60
Total 201559.17
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 16 13213.30
Total 288348.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 2 3493.88
Comana 26480.80 2 3442.50
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 7336.97
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 5907.64
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 3 2114.13
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Total 35596.41