Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
Parc natural [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Munţii Bihor 20884.60 3 1044.23
Leaota 1392.60 13 515.26
Total 33831.40
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Oituz - Ojdula 15319.00 5 765.95
Munţii Bihor 20884.60 2 417.69
Leaota 1392.60 24 334.22
Total 36180.92
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Munţii Bihor 20884.60 3 17543.06
Total 156314.79
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Munţii Bihor 20884.60 2 17960.76
Total 165943.15
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Munţii Bihor 20884.60 61 13783.84
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Oituz - Ojdula 15319.00 27 5821.22
Leaota 1392.60 2 543.11
Total 119775.75
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Munţii Bihor 20884.60 15 16916.53
Oituz - Ojdula 15319.00 20 8885.02
Leaota 1392.60 61 1392.60
Total 301504.27
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Munţii Bihor 20884.60 14 20884.60
Oituz - Ojdula 15319.00 42 15319.00
Total 381373.70
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Oituz - Ojdula 15319.00 6 1685.09
Total 57888.98