Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Pontică [X]
Rezervație științifică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața ariilor protejate în siturile selectate

Rezervație științifică
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 9 45415.35
Delta Dunării 454037.30 10 43464.99
Delta Dunării - zona marină 123373.70 2 2600.72
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 11 26.22
Total 91507.28