Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SPA [X]
Alpină [X]
Rezervație științifică [X]
glaucidium passerinum [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Retezat 38140.20 19 13349.07
Total 13349.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Retezat 38140.20 16 6102.43
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 7 2664.19
Total 8766.62
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 32350.83
Total 32350.83
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 11 36537.41
Total 36537.41
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 64 28164.25
Munţii Retezat 38140.20 2 19832.90
Total 47997.16
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Retezat 38140.20 43 36233.19
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 8 31209.04
Total 67442.23
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Retezat 38140.20 5 38140.20
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 4 38059.80
Total 76200.00
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Retezat 38140.20 11 17544.49
Total 17544.49
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Retezat 38140.20 4 19070.10
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 3805.98
Total 22876.08