Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Rezervație științifică [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43.48
Total 43.48
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 478.27
Total 478.27
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 913.06
Total 913.06
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 1782.64
Total 1782.64
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1826.12
Total 1826.12
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1843.51
Total 1843.51
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1886.99
Total 1886.99
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 2321.78
Total 2321.78
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 5 6669.68
Total 6669.68
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6669.72
Total 6669.72
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6678.42
Total 6678.42
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6679.29
Total 6679.29
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 9809.78
Total 9809.78
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 13288.10
Total 13288.10
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14418.55
Total 14418.55
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14940.30
Total 14940.30
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15027.26
Total 15027.26
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15201.17
Total 15201.17
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 16940.33
Total 16940.33
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 16949.03
Total 16949.03
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 30 43036.43
Total 43036.43
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43253.82
Total 43253.82
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 44123.40
Total 44123.40
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 45862.56
Total 45862.56