Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Parc național [X]
rana esculenta [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Total 12554.26
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Total 2510.85
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 9 7488.67
Total 126754.14
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Total 125542.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Cozia 16760.30 66 11564.61
Total 118275.82
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 3 12067.42
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 85 6800.93
Total 18868.35
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 28 16760.30
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 2 7641.50
Total 24401.80
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Cozia 16760.30 3 502.81
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 4 305.66
Total 20895.29