Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Parc național [X]
myotis daubentonii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Total 12554.26
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 19 18295.54
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 25994.35
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 23 10018.98
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 15545.89
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Total 249365.58
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Total 187225.34
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Retezat 43560.80 2 25265.26
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Total 206057.26
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Retezat 43560.80 38 41818.37
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Total 122457.26
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Retezat 43560.80 4 43560.80
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Total 247957.70
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 10 22651.62
Total 22651.62
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Total 3215.64
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 4 24394.05
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Total 65911.66