Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
Continentală [X]
Monument al naturii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fărăgău - Glodeni 229.50 96 220.32
Total 220.32
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 952.02
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 4114.50
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 7 35627.21
Piemontul Făgăraş 71256.30 9 13538.70
Dealurile Homoroadelor 37093.30 4 4451.20
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 3 1363.57
Lacurile Fărăgău - Glodeni 229.50 4 229.50
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Total 55350.45
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 35 197137.20
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Piemontul Făgăraş 71256.30 23 54867.35
Trascău 50063.60 28 48061.06
Dealurile Homoroadelor 37093.30 29 33383.97
Muntii Metaliferi 26670.90 24 25070.65
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 32 20226.23
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Pădurea Bogăţii 6352.20 2 6352.20
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Total 562108.97
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 17 237514.70
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Piemontul Făgăraş 71256.30 10 61992.98
Trascău 50063.60 4 50063.60
Dealurile Homoroadelor 37093.30 10 37093.30
Muntii Metaliferi 26670.90 6 26670.90
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 11 22726.10
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Total 614711.24
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 33 114007.06
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Piemontul Făgăraş 71256.30 31 35628.15
Trascău 50063.60 63 34043.25
Dealurile Homoroadelor 37093.30 49 22626.91
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Muntii Metaliferi 26670.90 64 18669.63
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 51 12953.88
Pădurea Bogăţii 6352.20 96 6225.16
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Total 344188.21
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Piemontul Făgăraş 71256.30 4 38478.40
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Total 103629.65
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Piemontul Făgăraş 71256.30 13 71256.30
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Total 163066.40
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 2 19001.18
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 7125.63
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1600.25
Total 27727.06
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 5700.50
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1066.84
Total 6767.34
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 6 14250.88
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Piemontul Făgăraş 71256.30 6 4275.38
Dealurile Homoroadelor 37093.30 8 2967.46
Trascău 50063.60 5 2503.18
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 3 681.78
Muntii Metaliferi 26670.90 2 533.42
Pădurea Bogăţii 6352.20 2 127.04
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Total 41156.17