Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
Monument al naturii [X]
leptidea morsei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Cuşma 44283.50 2 885.67
Total 13067.96
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Total 140.28
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Trascău 50063.60 28 48061.06
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Cuşma 44283.50 13 27455.77
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Total 180064.14
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Trascău 50063.60 4 50063.60
Cuşma 44283.50 11 32326.96
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Total 155492.73
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Trascău 50063.60 63 34043.25
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Cuşma 44283.50 16 11513.71
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Total 133484.11
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Cuşma 44283.50 23 21698.92
Total 110302.77
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Cuşma 44283.50 27 44283.50
Total 193412.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 2 4428.35
Total 4428.35
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Total 6956.64
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Cuşma 44283.50 6 3542.68
Trascău 50063.60 5 2503.18
Total 21210.73