Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Bistriţa-Năsăud [X]
Continentală [X]
Monument al naturii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 2 21494.77
Total 21494.77
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 17 20776.49
Total 20776.49
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 2 941.91
Total 941.91
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 0 20830.52
Total 20830.52
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 0 3.10
Total 3.10
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 15 13173.01
Total 13173.01
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 0 20808.37
Total 20808.37
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 12 6468.49
Total 6468.49