Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SPA [X]
Stepică [X]
Monument al naturii [X]
oenanthe pleschanka [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Total 1420.77
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Total 6448.11
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Total 9836.10
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Total 10929.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Total 6666.69
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Total 1967.22
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Total 1639.35