Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Neamţ [X]
Monument al naturii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 352.27
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Total 6052.91
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8742.70
Total 8742.70
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 152.83
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 858.80
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Total 1287.48
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 8417.75
Total 8417.75
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8743.47
Total 8743.47
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8495.12
Total 8495.12
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Ceahlău 7736.90 0 7.74
Total 444.07
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8821.61
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Total 9334.36
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 589.16
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 665.57
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Ceahlău 7736.90 10 781.43
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 17.09
Total 2228.24
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 0 0.34
Total 1430.14
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 153.59
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Total 6205.74
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8734.96
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 3.69
Total 8899.88
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 897.48
Total 897.48
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8744.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 14950.37
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 905.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 1104.66
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 3 13.73
Total 6143.06
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 70 6313.31
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Total 6589.17
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 25 8263.01
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Total 14277.71
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 3 8727.22
Total 8727.22