Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]
Alpină [X]
Monument al naturii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4706.61
Total 4706.61
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4597.15
Total 4597.15
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4487.70
Total 4487.70
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 5692.92
Total 5692.92
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 0 4706.72
Total 4706.72
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 0 5583.46
Total 5583.46
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 2 5035.09
Total 5035.09
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 3 5363.45
Total 5363.45
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4816.17
Total 4816.17
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4378.24
Total 4378.24
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4268.78
Total 4268.78
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 5472.91
Total 5472.91
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 38 4159.33
Total 4159.33
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 5582.37
Total 5582.37