Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Alpină [X]
Rezevație naturală [X]
drepanocladus vernicosus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Total 90615.17
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Rarău - Giumalău 2546.90 13 331.10
Total 52695.32
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Total 120464.54
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 2 694.60
Total 694.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Total 169792.59
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Rarău - Giumalău 2546.90 70 2113.93
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 91 680.71
Total 372908.66
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Rarău - Giumalău 2546.90 17 2546.90
Total 521520.50
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 7 48.62
Total 65179.62