Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Alpină [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Munţii Goşman 17156.10 0 13493.27
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 120396.25
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9095.03
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Total 15147.94
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9092.01
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Total 9260.64
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 105471.65
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 1230.69
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 103833.24
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Total 3373.40
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 3550.42
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Total 477.08
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Vânători - Neamţ 30206.00 1 302.06
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 105093.80
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Total 105182.53
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Munţii Goşman 17156.10 0 13501.85
Vânători - Neamţ 30206.00 1 604.12
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Măgura Târgu Ocna 844.40 0 313.27
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Total 119740.97
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 105488.33
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 1 906.18
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 1571.75
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 0 13484.69
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Vânători - Neamţ 30206.00 5 2416.48
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Total 23732.05
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Găina - Lucina 848.20 50 856.68
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 90 694.60
Tinovul Şaru Dornei 41.10 30 12.33
Total 108231.79
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 1 701.55
Total 701.55
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 1399.56
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 104912.66
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 6272.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Total 227.99
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 6675.94
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Total 104885.68
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Munţii Goşman 17156.10 0 10859.81
Măgura Târgu Ocna 844.40 7 312.43
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 40424.11
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Munţii Goşman 17156.10 5 11717.62
Vânători - Neamţ 30206.00 17 7551.50
Total 49778.12
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 10 13433.23
Măgura Târgu Ocna 844.40 5 249.94
Total 13683.17
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 111253.72
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Găina - Lucina 848.20 50 424.10
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 10 69.46
Tinovul Şaru Dornei 41.10 70 41.10
Total 534.66
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Munţii Goşman 17156.10 0 13450.38
Vânători - Neamţ 30206.00 0 7702.53
Găina - Lucina 848.20 1 432.58
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Măgura Târgu Ocna 844.40 1 207.72
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 93866.50
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 8155.62
Total 8155.62
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 6129.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Munţii Goşman 17156.10 63 10739.72
Vânători - Neamţ 30206.00 3 9061.80
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Moldova Superioară 428.80 50 214.40
Măgura Târgu Ocna 844.40 24 201.81
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 91626.53
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Munţii Goşman 17156.10 0 10825.50
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Total 117174.91
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Total 99326.32