Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 16 2653.25
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 24 71.69
Turbăria de la Dersca 11.80 98 11.56
Pădurea Medeleni 131.10 3 3.93
Stânca - Ştefăneşti 1.00 18 1.00
Total 24206.91
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 9 955.17
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Stânca - Ştefăneşti 1.00 82 0.82
Total 7403.27
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Total 3270.42
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 8 3502.29
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 9 2786.26
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 4 1497.78
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 6 89.61
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 6 55.74
Dealul Perchiu 184.70 9 35.09
Pădurea Medeleni 131.10 16 24.91
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 15 16.75
Turbăria de la Dersca 11.80 2 11.80
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 72 10.10
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 13 9.72
Lunca Mirceşti 32.50 7 2.28
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 2 0.81
Total 43229.73
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 12 24713.44
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 14 24569.71
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 64 10294.61
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 70 327.90
Pădurea Medeleni 131.10 2 131.10
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 75 100.53
Dealul Perchiu 184.70 35 99.74
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 85 73.30
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 74 30.70
Movila lui Burcel 12.70 16 2.03
Total 184021.71
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 13 29581.23
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 3 25329.60
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 3 10613.00
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 3 298.70
Dealul Perchiu 184.70 13 123.75
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 10 111.70
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 2 74.80
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 24 40.40
Lunca Mirceşti 32.50 2 32.50
Movila lui Burcel 12.70 84 12.70
Total 113382.98
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 72 21023.57
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 50 20220.08
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 67 289.74
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea Medeleni 131.10 79 128.48
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 13 98.37
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Lunca Mirceşti 32.50 91 31.85
Pădurea Icuşeni 10.20 97 10.20
Total 168412.10
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Total 28414.60
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 21 37444.60
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Dealul Perchiu 184.70 33 184.70
Total 107422.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 11 36.07
Total 366.75
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 28 2.83
Pădurea Icuşeni 10.20 3 0.31
Total 2770.31
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 2 506.59
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Dealul Perchiu 184.70 10 18.47
Total 21539.22