Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]
austropotamobius torrentium [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Total 3797.16
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Muntele Şes 34880.80 3 34183.18
Total 95697.10
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Muntele Şes 34880.80 2 34880.80
Total 100951.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntele Şes 34880.80 92 33136.76
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Total 54400.83
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Total 54679.03
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Total 75943.10
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Muntele Şes 34880.80 3 1046.42
Total 9400.17