Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 530.65
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 40 44.68
Total 575.33
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 50 7651.97
Valea lui David 1434.70 1 1434.70
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 50 101.65
Total 9188.32
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 4981.66
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 2334.86
Turbăria de la Dersca 11.80 10 1.18
Total 7317.70
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 5337.49
Total 5337.49
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9095.03
Total 9095.03
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9092.01
Dealul Perchiu 184.70 0 151.46
Total 9243.46
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Total 5016.14
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Râul Prut 11861.10 30 4388.61
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 0 2345.47
Total 13255.06
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suharau - Darabani 1936.20 1 1858.75
Valea lui David 1434.70 4 1420.35
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 0 327.93
Pădurea Ciornohal 269.60 0 269.63
Dealul Perchiu 184.70 1 151.45
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 1 36.84
Total 4064.96
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stânca - Ştefăneşti 1.00 1 0.01
Total 0.01
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 1 302.06
Total 302.06
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suharau - Darabani 1936.20 50 1839.39
Valea lui David 1434.70 95 1362.96
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 100 327.90
Dealul Perchiu 184.70 43 79.42
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 100 74.80
Pădurea Roşcani 55.60 23 55.60
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 90 36.44
Movila lui Burcel 12.70 100 12.70
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 95 9.59
Total 3798.81
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 0 0.08
Total 0.08
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 1804.21
Vânători - Neamţ 30206.00 1 604.12
Râul Prut 11861.10 5 593.06
Măgura Târgu Ocna 844.40 0 313.27
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 1 45.80
Turbăria de la Dersca 11.80 1 11.92
Total 3372.37
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Total 6270.18
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 7 1273.56
Vânători - Neamţ 30206.00 1 906.18
Râul Prut 11861.10 2 830.28
Total 3010.02
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 5 2416.48
Total 2416.48
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Turbăria de la Dersca 11.80 90 11.80
Total 11.80
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgura Târgu Ocna 844.40 7 312.43
Total 312.43
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 5 11235.15
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 34 8412.65
Vânători - Neamţ 30206.00 17 7551.50
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 66 5772.43
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 33 4031.28
Suharau - Darabani 1936.20 35 677.67
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Total 37735.78
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 2 11671.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 1 8688.89
Măgura Târgu Ocna 844.40 5 249.94
Total 20610.49
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 38 149.61
Total 149.61
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8714.00
Vânători - Neamţ 30206.00 0 7702.53
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 0 6629.54
Măgura Târgu Ocna 844.40 1 207.72
Total 32157.45
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8739.12
Vânători - Neamţ 30206.00 2 8155.62
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Râul Prut 11861.10 0 5396.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 10 534.67
Pădurea Medeleni 131.10 100 131.10
Lunca Mirceşti 32.50 100 32.50
Total 29385.39
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Pădurea Roşcani 55.60 77 42.81
Pădurea Icuşeni 10.20 100 10.20
Total 8995.72
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 3 9061.80
Măgura Târgu Ocna 844.40 24 201.81
Total 9263.61
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 18 13133.79
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 55 10750.08
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 54 10267.26
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 10 6603.31
Suharau - Darabani 1936.20 10 871.29
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 70 504.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 99 295.71
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Total 43221.84
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 0 11692.53
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Total 20470.78