Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]
lilium jankae [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 11331.64
Total 11331.64
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 13778.64
Total 13778.64
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 13979.77
Total 13979.77
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 3 3151.45
Cozia 16760.30 1 167.60
Total 3319.06
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 640.25
Total 640.25
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 2.26
Total 2.26
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 1860.39
Total 1860.39
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 6.79
Total 6.79
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 1862.07
Total 1862.07
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 52.03
Total 52.03
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 13946.25
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 97.28
Total 14043.53
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 10 1843.63
Buila - Vânturariţa 4524.70 10 549.75
Total 2393.38
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 9990.81
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4464.07
Total 14454.88
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 3015.71
Total 3015.71
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4283.08
Total 4283.08
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 11348.40
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4464.11
Total 15812.51
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 730.74
Total 730.74
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 23 5716.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2314.38
Total 8031.32
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 19 8901.40
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2993.09
Total 11894.48
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 4373.58
Total 4373.58
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 6 9907.01
Total 9907.01
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 14063.57
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4418.82
Total 18482.39
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 13611.04
Total 13611.04
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 13 13527.24
Buila - Vânturariţa 4524.70 25 4282.63
Total 17809.87
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 7 11164.04
Buila - Vânturariţa 4524.70 20 1635.68
Total 12799.71