Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Panonică [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Câmpia Cermeiului 24424.30 2 1709.70
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Cefa 5267.60 14 1158.87
Mlaştinile Murani 301.90 23 102.65
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 74.61
Total 11467.43
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Câmpia Cermeiului 24424.30 5 1221.21
Mlaştina Satchinez 2290.10 31 709.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Uivar - Diniaş 10043.30 5 502.16
Cefa 5267.60 8 421.41
Mlaştina Satchinez 268.30 96 257.57
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 3 199.84
Mlaştinile Murani 301.90 11 33.21
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 14238.65
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Câmpia Cermeiului 24424.30 27 8304.26
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Uivar - Diniaş 10043.30 60 6729.01
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Cefa 5267.60 4 1369.58
Mlaştina Satchinez 2290.10 24 1259.55
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 2 333.07
Săcueni 732.50 29 278.35
Mlaştina Satchinez 268.30 4 268.30
Mlaştinile Murani 301.90 6 256.61
Betfia 1747.80 3 52.43
Sărăturile Diniaş 1011.90 4 40.48
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 73840.82
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Câmpia Cermeiului 24424.30 52 23691.57
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Uivar - Diniaş 10043.30 30 9742.00
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 95 6661.40
Cefa 5267.60 45 3950.70
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 65 3730.40
Mlaştina Satchinez 2290.10 45 2290.10
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Sărăturile Diniaş 1011.90 94 991.66
Betfia 1747.80 9 943.81
Mlaştinile Murani 301.90 15 301.90
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 190982.50
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Câmpia Cermeiului 24424.30 3 24424.30
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Uivar - Diniaş 10043.30 3 10043.30
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Cefa 5267.60 13 4635.49
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Betfia 1747.80 46 1747.80
Sărăturile Diniaş 1011.90 2 1011.90
Săcueni 732.50 4 732.50
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 211006.94
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Câmpia Cermeiului 24424.30 11 10990.94
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Cefa 5267.60 4 1580.28
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 33 1305.64
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Betfia 1747.80 42 786.51
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 95317.27
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Uivar - Diniaş 10043.30 2 703.03
Total 15930.97
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 89.58
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Mlaştinile Murani 301.90 45 238.50
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 11876.31