Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Panonică [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Cefa 5267.60 14 1158.87
Total 5394.28
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Cefa 5267.60 8 421.41
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 9919.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Cefa 5267.60 4 1369.58
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Săcueni 732.50 29 278.35
Betfia 1747.80 3 52.43
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 43044.38
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Cefa 5267.60 45 3950.70
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Betfia 1747.80 9 943.81
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 111828.11
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Cefa 5267.60 13 4635.49
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Betfia 1747.80 46 1747.80
Săcueni 732.50 4 732.50
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 140642.44
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Cefa 5267.60 4 1580.28
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Betfia 1747.80 42 786.51
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 54763.85
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Total 9646.34
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 89.58
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 6753.91