Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Pontică [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 5 542.65
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 789.90
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 361.77
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Total 526.60
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 1266.19
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Total 1939.26
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 61 3617.70
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Total 4991.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1338.55
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 2094.03
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1410.90
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 2235.06
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunele marine de la Agigea 11.40 100 11.40
Total 11.40
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 904.42
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Total 1522.55