Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Pontică [X]
Rezevație naturală [X]
paracaloptenus caloptenoides [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunele marine de la Agigea 11.40 100 11.40
Total 11.40