Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Stepică [X]
Rezevație naturală [X]
hirundo daurica [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 5 1111.31
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 1538.76
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 52 14669.23
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 17069.49
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 19 22226.10
Total 22226.10
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 6096.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 15 18003.14
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Total 25606.46
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 2 3111.65
Total 3111.65
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 7 2667.13
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 2790.47