Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepică [X]
Rezevație naturală [X]
oenanthe pleschanka [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 16 4127.02
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 12391.21
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 1125.55
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Total 1808.83
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Stepa Casimcea 22226.10 5 1111.31
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 2 375.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 6485.11
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Stepa Casimcea 22226.10 52 14669.23
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 30 9754.78
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 72206.60
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Stepa Casimcea 22226.10 19 22226.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 9 18008.83
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Total 132767.51
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 18759.20
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Total 108345.05
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Stepa Casimcea 22226.10 15 18003.14
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 35 16320.50
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 122115.08
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 824.16
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 11268.68
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Stepa Casimcea 22226.10 2 3111.65
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Total 13162.21
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Stepa Casimcea 22226.10 7 2667.13
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 15190.99