Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Total 12641.14
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Total 4637.02
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 53568.81
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Comana 24956.30 3 748.69
Comana 26480.80 2 529.62
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Total 28587.13
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 37 12727.71
Comana 26480.80 35 12710.78
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Valea Vâlsanului 9480.20 2 3697.28
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 4 0.18
Total 50653.15
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Comana 26480.80 12 24362.34
Comana 24956.30 9 22959.80
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Valea Vâlsanului 9480.20 11 8816.59
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 92 4.32
Total 111989.73
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 8 26480.80
Comana 24956.30 8 24956.30
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Valea Vâlsanului 9480.20 7 9480.20
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 4 4.50
Total 84593.81
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Comana 26480.80 32 21184.64
Comana 24956.30 32 20713.73
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Valea Vâlsanului 9480.20 43 7773.76
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Total 196699.04
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Total 170355.61
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 264916.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 29 3507.67
Comana 24956.30 2 3493.88
Comana 26480.80 2 3442.50
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 11608.57
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Comana 26480.80 6 2912.89
Valea Vâlsanului 9480.20 8 758.42
Total 6666.06
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Total 24966.76