Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 20 4634.51
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 2 4313.04
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 16 2653.25
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 52 1987.02
Defileul Mureşului 34149.10 5 1707.45
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Cefa 5267.60 14 1158.87
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 2 518.06
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 3 303.86
Total 98884.76
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 5 3953.62
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 1908.33
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Râul Tur 20521.40 5 1026.07
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 9 955.17
Mlaştina Satchinez 2290.10 31 709.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 12 444.85
Cefa 5267.60 8 421.41
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 189.91
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 39158.13
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 17 3055.07
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 954.16
Comana 26480.80 2 529.62
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 88.97
Total 22834.98
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Comana 26480.80 35 12710.78
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Defileul Mureşului 34149.10 14 8878.77
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 20 8446.37
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 22 7905.92
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Râul Tur 20521.40 25 6772.06
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 12 4403.48
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 8 3502.29
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 18 2609.82
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 28 1519.28
Cefa 5267.60 4 1369.58
Mlaştina Satchinez 2290.10 24 1259.55
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Lozna 10248.80 3 307.46
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Săcueni 732.50 29 278.35
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 2 83.50
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Total 207076.88
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Defileul Mureşului 34149.10 8 31417.17
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Comana 26480.80 12 24362.34
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 39 22535.44
Râul Tur 20521.40 32 19700.54
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 6 15994.19
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 64 10294.61
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lozna 10248.80 9 10043.82
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Cefa 5267.60 45 3950.70
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 4 2965.70
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 21 2886.63
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Mlaştina Satchinez 2290.10 45 2290.10
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 14 454.62
Cheile Turenilor 134.20 15 134.20
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 687196.49
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Defileul Mureşului 34149.10 8 34149.10
Comana 26480.80 8 26480.80
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 13 25902.80
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Râul Tur 20521.40 4 20521.40
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 11 17971.00
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 19 13630.90
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 3 10613.00
Lozna 10248.80 2 10248.80
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Cefa 5267.60 13 4635.49
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 24 3798.20
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Săcueni 732.50 4 732.50
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 2 463.90
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 593029.97
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Defileul Mureşului 34149.10 58 28685.24
Drocea 26108.00 98 26108.00
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Comana 26480.80 32 21184.64
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 36 14915.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Râul Tur 20521.40 31 13133.70
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 31 12433.34
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 23 11041.03
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Lozna 10248.80 86 9121.43
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 8 2847.07
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 15 2089.01
Cefa 5267.60 4 1580.28
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Săcueni 732.50 58 703.20
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 66 389.68
Cheile Turenilor 134.20 50 114.07
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Total 668957.68
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Total 64224.30
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Total 95704.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 2 4907.12
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 3 4852.17
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 2075.99
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 16 74.22
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Total 43767.57
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Defileul Mureşului 34149.10 5 4097.89
Comana 26480.80 6 2912.89
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 30421.60
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Defileul Mureşului 34149.10 2 2390.44
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 3 1295.14
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Drocea 26108.00 2 522.16
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 4 455.78
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Săcueni 732.50 6 65.92
Cheile Turenilor 134.20 35 46.97
Total 115476.55