Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
myotis daubentonii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Total 16740.46
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 3 1324.04
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 23 619.37
Total 3338.81
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 19 18295.54
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 25994.35
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 23 10018.98
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Comana 26480.80 2 529.62
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 19872.67
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 28 1373.38
Betfia 1747.80 3 52.43
Total 27741.75
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Comana 26480.80 12 24362.34
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 8 1588.81
Betfia 1747.80 9 943.81
Total 369519.80
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Comana 26480.80 8 26480.80
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 41 2692.90
Betfia 1747.80 46 1747.80
Total 319102.34
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Retezat 43560.80 2 25265.26
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Betfia 1747.80 42 786.51
Total 289765.33
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Retezat 43560.80 38 41818.37
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Total 177136.29
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Retezat 43560.80 4 43560.80
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Total 323900.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Total 9024.10
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 10 22651.62
Total 22651.62
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 6128.53
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 4 24394.05
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Total 79149.30