Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
mergus serrator [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Total 17735.82
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Comana 24956.30 3 1497.38
Total 4120.02
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 748.69
Total 748.69
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Comana 24956.30 37 12727.71
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Total 39323.49
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Comana 24956.30 9 22959.80
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Total 75238.34
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Comana 24956.30 8 24956.30
Total 68667.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Comana 24956.30 32 20713.73
Total 52622.54
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Comana 24956.30 2 3493.88
Total 15295.77
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Total 9179.25