Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
turdus iliacus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Total 931.61
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Total 1497.38
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 748.69
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 810.36
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 37 12727.71
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 19454.53
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 9 22959.80
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Total 33556.84
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 8 24956.30
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Total 36252.05
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 32 20713.73
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Total 31852.51
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 2 3493.88
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 4658.39
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 123.34