Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Total 462.59
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 2136.72
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Total 2202.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Total 1652.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Total 88.11