Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SCI [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 10 46.39
Total 46.39
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 1 181.32
Total 181.32
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 5 1476.46
Total 1476.46
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 3 4843.82
Total 4843.82
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 10 4066.74
Total 4066.74