Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Pontică [X]
Rezevație naturală [X]
mustela eversmannii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 1 36.18
Total 36.18
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 1519.43
Total 1519.43
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 30 2604.74
Total 2604.74
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 1 72.35
Total 72.35
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 30 1157.66
Total 1157.66
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 0 2622.83
Total 2622.83