Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Stepică [X]
Rezevație naturală [X]
podarcis taurica [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 0 15309.25
Total 15309.25
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 225.39
Total 225.39
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 258.02
Total 258.02
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 2 12450.80
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 260.98
Total 12711.79
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 20 12112.93
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 9 527.89
Total 12640.82
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 1 255.05
Total 255.05
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 1 15478.21
Total 15478.21
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 0 15309.27
Total 15309.27
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 6 13464.44
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 2.97
Total 13467.40
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 1 202.73
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 5 151.25
Total 353.98
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 11 15292.36
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 2 210.56
Total 15502.92
Păduri dobrogene de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 0 13467.82
Total 13467.82
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 50 8734.15
Total 8734.15