Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 530.65
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 40 44.68
Total 575.33
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 50 7651.97
Valea lui David 1434.70 1 1434.70
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 50 101.65
Total 9188.32
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 4981.66
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 2334.86
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Turbăria de la Dersca 11.80 10 1.18
Total 7394.12
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 5337.49
Total 5337.49
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Munţii Goşman 17156.10 0 13493.27
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 120396.25
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9095.03
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Total 15147.94
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9092.01
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Dealul Perchiu 184.70 0 151.46
Total 9412.09
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 110487.79
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Râul Prut 11861.10 30 4388.61
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 0 2345.47
Total 13255.06
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 1230.69
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 103833.24
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Total 3373.40
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suharau - Darabani 1936.20 1 1858.75
Valea lui David 1434.70 4 1420.35
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 0 327.93
Pădurea Ciornohal 269.60 0 269.63
Dealul Perchiu 184.70 1 151.45
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 1 36.84
Total 4064.96
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stânca - Ştefăneşti 1.00 1 0.01
Total 0.01
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 3550.42
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Total 477.08
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Vânători - Neamţ 30206.00 1 302.06
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 105093.80
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suharau - Darabani 1936.20 50 1839.39
Valea lui David 1434.70 95 1362.96
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 100 327.90
Dealul Perchiu 184.70 43 79.42
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 100 74.80
Pădurea Roşcani 55.60 23 55.60
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 90 36.44
Movila lui Burcel 12.70 100 12.70
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 95 9.59
Total 3798.81
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 0 0.08
Total 105182.61
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Munţii Goşman 17156.10 0 13501.85
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 1804.21
Vânători - Neamţ 30206.00 1 604.12
Râul Prut 11861.10 5 593.06
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Măgura Târgu Ocna 844.40 0 313.27
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 1 45.80
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Turbăria de la Dersca 11.80 1 11.92
Total 122195.95
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 111758.50
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 7 1273.56
Vânători - Neamţ 30206.00 1 906.18
Râul Prut 11861.10 2 830.28
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 3675.59
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 0 13484.69
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Vânători - Neamţ 30206.00 5 2416.48
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Total 23732.05
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Găina - Lucina 848.20 50 856.68
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 90 694.60
Tinovul Şaru Dornei 41.10 30 12.33
Total 108231.79
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 1 701.55
Turbăria de la Dersca 11.80 90 11.80
Total 713.35
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 1399.56
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 104912.66
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 6272.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Total 227.99
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 6675.94
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Total 104885.68
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Munţii Goşman 17156.10 0 10859.81
Măgura Târgu Ocna 844.40 7 312.43
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 40424.11
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Munţii Goşman 17156.10 5 11717.62
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 5 11235.15
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 34 8412.65
Vânători - Neamţ 30206.00 17 7551.50
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 66 5772.43
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 33 4031.28
Suharau - Darabani 1936.20 35 677.67
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Total 79962.41
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 10 13433.23
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 2 11671.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 1 8688.89
Măgura Târgu Ocna 844.40 5 249.94
Total 34043.71
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 111253.72
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 38 149.61
Pădurea Bădeana 60.60 90 54.54
Total 204.15
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Găina - Lucina 848.20 50 424.10
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 10 69.46
Tinovul Şaru Dornei 41.10 70 41.10
Total 534.66
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Munţii Goşman 17156.10 0 13450.38
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8714.00
Vânători - Neamţ 30206.00 0 7702.53
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 0 6629.54
Găina - Lucina 848.20 1 432.58
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Măgura Târgu Ocna 844.40 1 207.72
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 118113.69
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8739.12
Vânători - Neamţ 30206.00 2 8155.62
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Râul Prut 11861.10 0 5396.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 10 534.67
Pădurea Medeleni 131.10 100 131.10
Lunca Mirceşti 32.50 100 32.50
Total 29385.39
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Pădurea Roşcani 55.60 77 42.81
Pădurea Icuşeni 10.20 100 10.20
Total 8995.72
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 6129.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Munţii Goşman 17156.10 63 10739.72
Vânători - Neamţ 30206.00 3 9061.80
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Moldova Superioară 428.80 50 214.40
Măgura Târgu Ocna 844.40 24 201.81
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 91626.53
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 18 13133.79
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 55 10750.08
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 54 10267.26
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 10 6603.31
Suharau - Darabani 1936.20 10 871.29
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 70 504.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 99 295.71
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Total 43221.84
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 0 11692.53
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Total 20470.78
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Munţii Goşman 17156.10 0 10825.50
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Total 117174.91
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Total 99326.32