Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Ocna Veche 132.80 80 106.24
Total 106.24
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 50 20239.85
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Cefa 5267.60 20 3160.56
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2695.03
Sărăturile Ocna Veche 132.80 10 119.52
La Sărătura 15.90 80 12.72
Total 40713.94
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 11 5320.68
Total 5320.68
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Câmpia Ierului 21282.70 14 2979.58
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 11553.05
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cefa 5267.60 30 1738.31
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 2764.38
Ape termale din Transilvania acoperite de lotus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Peţea 48.90 90 44.01
Total 44.01
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Munţii Maramureşului 106908.70 1 18880.08
Munţii Rodnei 48061.60 1 9448.91
Igniş 19598.00 1 215.58
Total 93014.18
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Munţii Rodnei 48061.60 1 27765.19
Valea Iadei 2946.30 0 2949.25
Total 98229.37
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Munţii Rodnei 48061.60 1 28424.11
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19426.38
Total 113079.54
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Câmpia Ierului 21282.70 0 9385.67
Muntele Şes 34880.80 0 2093.20
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 91714.51
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Câmpia Ierului 21282.70 7 9151.56
Muntele Şes 34880.80 0 2093.55
Total 33820.50
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19543.98
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 620.03
Buteasa 395.70 0 0.20
Total 83722.50
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Cuşma 44283.50 2 21494.77
Munţii Maramureşului 106908.70 3 3207.26
Munţii Rodnei 48061.60 5 2403.08
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 16 116.21
Total 53240.27
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 5345.43
Munţii Rodnei 48061.60 2 3364.31
Total 8709.75
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19533.29
Munţii Rodnei 48061.60 1 10410.14
Total 29943.43
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 14424.75
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Câmpia Ierului 21282.70 6 6597.64
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2487.72
Muntele Şes 34880.80 0 2267.95
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 37717.15
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 2295.15
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 6699.93
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5879.98
Munţii Rodnei 48061.60 0 3388.34
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Total 11624.08
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10458.20
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Total 16444.42
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 26141.25
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Defileul Crişului Negru 2202.80 0 2.20
Total 61968.77
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10463.01
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5890.67
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 6.84
Total 18875.75
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 60 5182.75
Muntele Şes 34880.80 2 2965.57
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 15 2280.41
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 18650.51
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5997.58
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Igniş 19598.00 1 4723.12
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 120.31
Total 43753.39
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13596.73
Câmpia Ierului 21282.70 1 9364.39
Munţii Maramureşului 106908.70 1 7066.67
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Igniş 19598.00 1 5115.08
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Munţii Rodnei 48061.60 1 3868.96
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Muntele Şes 34880.80 0 2983.01
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 119.63
Cefa 5267.60 2 105.35
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Buteasa 395.70 0 2.18
Total 62716.87
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Muntele Şes 34880.80 1 3331.81
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 10 414.62
Cefa 5267.60 1 158.03
Total 58534.98
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 21124.58
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Munţii Maramureşului 106908.70 10 17757.54
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Munţii Rodnei 48061.60 10 8675.12
Total 78105.25
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27789.22
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Munţii Maramureşului 106908.70 0 17810.99
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 612.51
Igniş 19598.00 0 19.60
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 2 16.32
Total 71487.01
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Muntele Şes 34880.80 0 3331.85
Total 65287.75
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 14385.34
Munţii Rodnei 48061.60 0 8723.18
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Igniş 19598.00 1 4919.10
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 613.19
Total 102784.39
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Total 62031.84
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.50
Munţii Maramureşului 106908.70 1 25637.78
Total 121730.19
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27895.43
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13597.12
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 620.71
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 42283.33
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.02
Total 27794.02
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Munţii Rodnei 48061.60 0 8963.49
Total 71002.93
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Trascău 50063.60 0 23680.08
Munţii Rodnei 48061.60 0 8968.29
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 100200.72
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Trascău 50063.60 0 23740.16
Valea Iadei 2946.30 0 2949.28
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 94259.95
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Munţii Rodnei 48061.60 0 28424.59
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18881.15
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Muntele Şes 34880.80 0 3332.90
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 95054.47
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Munţii Rodnei 48061.60 0 27943.49
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 15 20336.37
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18891.84
Muntele Şes 34880.80 0 3332.55
Muntele Şes 34880.80 0 3332.20
Total 112280.36
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 20613.07
Total 20613.07
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 20 38544.16
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Munţii Rodnei 48061.60 0 27890.63
Total 104795.16
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 42686.23
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Munţii Maramureşului 106908.70 2 24568.69
Cuşma 44283.50 17 20776.49
Muntele Şes 34880.80 7 19726.87
Munţii Rodnei 48061.60 4 17191.63
Lozna 10248.80 1 9326.41
Igniş 19598.00 15 3155.28
Trascău 50063.60 5 2453.12
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 71 605.67
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Buteasa 395.70 1 6.13
Total 182372.00
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Muntele Şes 34880.80 40 17285.22
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 34 13399.67
Lozna 10248.80 70 7174.16
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Trascău 50063.60 4 5757.31
Igniş 19598.00 7 4527.14
Valea Iadei 2946.30 2 3022.93
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 30 1147.85
Cuşma 44283.50 2 941.91
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Tusa - Barcău 9.60 100 9.60
Total 100946.52
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 3 30583.17
Muntele Şes 34880.80 0 19761.75
Trascău 50063.60 6 8911.32
Defileul Crişului Negru 2202.80 2 46.26
Total 101695.46
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 1 42095.07
Trascău 50063.60 2 9762.40
Lozna 10248.80 3 9018.94
Bârsău - Şomcuta 4773.10 5 2219.49
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 15 1460.90
Muntele Şes 34880.80 3 1046.42
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 134790.86
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 30662.00
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Defileul Crişului Negru 2202.80 1 61.68
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 98920.75
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Cuşma 44283.50 0 20830.52
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 20 179.54
Total 63440.99
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Muntele Şes 34880.80 0 19779.19
Munţii Rodnei 48061.60 1 9929.53
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Valea Iadei 2946.30 20 589.26
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Cuşma 44283.50 0 3.10
Total 96777.66
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Câmpia Ierului 21282.70 1 9598.50
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Cefa 5267.60 7 2107.04
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Total 29297.40
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 41700.96
Trascău 50063.60 0 23735.15
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Total 66081.81
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 2 20665.50
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 30 1658.48
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 35787.28
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 8 41697.02
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Lozna 10248.80 2 9223.92
Muntele Şes 34880.80 1 1395.23
Total 61961.23
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Total 87451.85
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 17 29400.85
Munţii Maramureşului 106908.70 2 22751.24
Trascău 50063.60 22 20626.20
Munţii Rodnei 48061.60 10 15269.17
Cuşma 44283.50 15 13173.01
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Valea Iadei 2946.30 80 2946.30
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Total 156789.61
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Trascău 50063.60 6 23579.96
Cuşma 44283.50 0 20808.37
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Lozna 10248.80 15 8711.48
Muntele Şes 34880.80 2 2092.85
Bârsău - Şomcuta 4773.10 42 1999.93
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Racâş - Hida 239.30 38 90.93
Total 132739.21
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 25 521.75
Total 521.75
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Câmpia Ierului 21282.70 5 7661.77
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Săcueni 732.50 2 14.65
Total 34207.56
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Munţii Rodnei 48061.60 20 27284.57
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 4 22701.01
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Cuşma 44283.50 12 6468.49
Trascău 50063.60 2 3304.20
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 71 758.97
Total 133929.67
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Munţii Rodnei 48061.60 1 17672.25
Total 104201.26