Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Vaslui [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 4981.66
Total 4981.66
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 5337.49
Total 5337.49
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 30 4388.61
Total 4388.61
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 0 327.93
Total 327.93
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 100 327.90
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 100 74.80
Movila lui Burcel 12.70 100 12.70
Total 415.40
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 593.06
Total 593.06
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 830.28
Total 830.28
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bădeana 60.60 90 54.54
Total 54.54
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 0 5396.80
Total 5396.80
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Total 526.00