Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Maramureş [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Total 5390.36
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 18880.08
Munţii Rodnei 48061.60 1 9448.91
Igniş 19598.00 1 215.58
Total 28544.56
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 27765.19
Total 27765.19
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 28424.11
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19426.38
Total 47850.49
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 1360.95
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19543.98
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 620.03
Total 20164.00
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 3 3207.26
Munţii Rodnei 48061.60 5 2403.08
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 16 116.21
Total 5726.55
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 5345.43
Munţii Rodnei 48061.60 2 3364.31
Total 8709.75
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19533.29
Munţii Rodnei 48061.60 1 10410.14
Total 29943.43
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5879.98
Munţii Rodnei 48061.60 0 3388.34
Total 9268.32
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10458.20
Total 10458.20
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10463.01
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5890.67
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 6.84
Total 16360.52
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5997.58
Igniş 19598.00 1 4723.12
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 120.31
Total 10841.01
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 7066.67
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Igniş 19598.00 1 5115.08
Munţii Rodnei 48061.60 1 3868.96
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 119.63
Total 23373.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Total 4921.63
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 10 17757.54
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Munţii Rodnei 48061.60 10 8675.12
Total 38441.44
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27789.22
Munţii Maramureşului 106908.70 0 17810.99
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 612.51
Igniş 19598.00 0 19.60
Total 52096.08
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 8723.18
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Igniş 19598.00 1 4919.10
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 613.19
Total 20123.93
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.50
Munţii Maramureşului 106908.70 1 25637.78
Total 53432.28
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27895.43
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 620.71
Total 28516.14
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.02
Total 27794.02
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 8963.49
Total 8963.49
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 8968.29
Total 8968.29
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 28424.59
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18881.15
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Total 53221.07
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27943.49
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18891.84
Total 46835.33
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 20613.07
Total 20613.07
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27890.63
Total 27890.63
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 24568.69
Munţii Rodnei 48061.60 4 17191.63
Igniş 19598.00 15 3155.28
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 71 605.67
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Total 47230.56
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 7 4527.14
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 30 1147.85
Total 5674.99
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bârsău - Şomcuta 4773.10 5 2219.49
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 15 1460.90
Total 3680.39
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Total 1394.31
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 9929.53
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Total 11685.25
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 22751.24
Munţii Rodnei 48061.60 10 15269.17
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Total 44035.44
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bârsău - Şomcuta 4773.10 42 1999.93
Total 1999.93
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 25 521.75
Total 521.75
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Total 12477.51
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 20 27284.57
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Total 38824.63
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 17672.25
Total 17672.25