Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Alpină [X]
Parc natural [X]
gymnocephalus schraetzer [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Total 315.14
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Total 378.17