Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 7 1007.24
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 82116.35
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Comana 24956.30 3 1497.38
Comana 26480.80 3 1324.04
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 29486.16
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Retezat 43560.80 19 18295.54
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Munţii Retezat 38140.20 19 13349.07
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 5 4155.31
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Munţii Bihor 20884.60 3 1044.23
Leaota 1392.60 13 515.26
Total 98193.11
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Retezat 43560.80 23 10018.98
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Munţii Maramureşului 70972.40 13 9226.41
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Munţii Retezat 38140.20 16 6102.43
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 3185.45
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 12 2933.16
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 7 2664.19
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 3 1212.66
Putna - Vrancea 38212.80 3 1146.38
Munţii Vrancei 38190.00 3 1145.70
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Oituz - Ojdula 15319.00 5 765.95
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Comana 24956.30 3 748.69
Comana 26480.80 2 529.62
Munţii Bihor 20884.60 2 417.69
Leaota 1392.60 24 334.22
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Lacul Negru 101.20 25 25.30
Total 138112.48
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 85 13238.06
Comana 24956.30 37 12727.71
Comana 26480.80 35 12710.78
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Total 168717.10
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 7 38805.02
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 34243.57
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 32350.83
Comana 26480.80 12 24362.34
Comana 24956.30 9 22959.80
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Munţii Bihor 20884.60 3 17543.06
Putna - Vrancea 38212.80 4 17195.76
Munţii Vrancei 38190.00 4 17185.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 3 14389.20
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Total 1136593.20
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 39613.46
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 38225.38
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 11 36537.41
Comana 26480.80 8 26480.80
Comana 24956.30 8 24956.30
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 3 23465.28
Munţii Bihor 20884.60 2 17960.76
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Total 813423.05
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 80 35975.49
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 64 29863.57
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 64 28164.25
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Retezat 43560.80 2 25265.26
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Comana 24956.30 32 20713.73
Munţii Retezat 38140.20 2 19832.90
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 50 17843.39
Munţii Maramureşului 70972.40 6 17743.10
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 5 13957.52
Munţii Bihor 20884.60 61 13783.84
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Putna - Vrancea 38212.80 21 10317.46
Munţii Vrancei 38190.00 21 10311.30
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Oituz - Ojdula 15319.00 27 5821.22
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Leaota 1392.60 2 543.11
Soveja 4566.50 8 502.31
Total 1044185.74
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Munţii Maramureşului 70972.40 55 56777.92
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Retezat 43560.80 38 41818.37
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Munţii Retezat 38140.20 43 36233.19
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 33049.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 8 31209.04
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 20 22731.99
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Munţii Bihor 20884.60 15 16916.53
Putna - Vrancea 38212.80 14 15667.25
Munţii Vrancei 38190.00 14 15657.90
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Oituz - Ojdula 15319.00 20 8885.02
Leaota 1392.60 61 1392.60
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 778464.34
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Munţii Maramureşului 70972.40 20 70972.40
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Retezat 43560.80 4 43560.80
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 40421.90
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 4 39818.10
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Putna - Vrancea 38212.80 55 38212.80
Munţii Vrancei 38190.00 55 38190.00
Munţii Retezat 38140.20 5 38140.20
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 4 38059.80
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 4 24443.00
Munţii Bihor 20884.60 14 20884.60
Oituz - Ojdula 15319.00 42 15319.00
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Soveja 4566.50 76 4566.50
Lacul Negru 101.20 75 101.20
Total 1225249.40
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Comana 24956.30 2 3493.88
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 32796.55
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 10 22651.62
Munţii Retezat 38140.20 11 17544.49
Total 40196.11
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Comana 24956.30 6 2994.76
Comana 26480.80 6 2912.89
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Total 22929.50
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Retezat 43560.80 4 24394.05
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Munţii Retezat 38140.20 4 19070.10
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Munţii Maramureşului 70972.40 6 13484.76
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat 24443.00 6 5621.89
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 4379.99
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 3805.98
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 6 3637.97
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Putna - Vrancea 38212.80 3 2292.77
Munţii Vrancei 38190.00 3 2291.40
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Oituz - Ojdula 15319.00 6 1685.09
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 296662.56