Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 7 1007.24
Total 47217.53
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 21898.64
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Putna - Vrancea 38212.80 3 1146.38
Munţii Vrancei 38190.00 3 1145.70
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Lacul Negru 101.20 25 25.30
Total 18992.11
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 85 13238.06
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Total 104983.04
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Putna - Vrancea 38212.80 4 17195.76
Munţii Vrancei 38190.00 4 17185.50
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 3 14389.20
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Total 218723.59
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Total 84255.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 5 13957.52
Putna - Vrancea 38212.80 21 10317.46
Munţii Vrancei 38190.00 21 10311.30
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Soveja 4566.50 8 502.31
Total 271745.39
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 14 15667.25
Munţii Vrancei 38190.00 14 15657.90
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 32421.11
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 55 38212.80
Munţii Vrancei 38190.00 55 38190.00
Soveja 4566.50 76 4566.50
Lacul Negru 101.20 75 101.20
Total 81070.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Total 17796.73
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Total 8083.33
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Putna - Vrancea 38212.80 3 2292.77
Munţii Vrancei 38190.00 3 2291.40
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 53520.08