Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 3 401.20
Total 401.20
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 5 16699.40
Total 16699.40
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 27 77344.61
Total 77344.61
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 6 82618.10
Total 82618.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 4 20215.07
Harghita Mădăraş 13373.20 6 2942.10
Total 23157.17
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 38 53613.88
Harghita Mădăraş 13373.20 67 11902.15
Total 65516.02
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 6 87891.60
Harghita Mădăraş 13373.20 11 13373.20
Total 101264.80
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 14 12304.82
Harghita Mădăraş 13373.20 13 2139.71
Total 14444.54