Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntele Vulcan 99.70 15 85.74
Total 85.74
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntele Vulcan 99.70 14 99.70
Total 99.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntele Vulcan 99.70 71 70.79
Total 70.79